Rok 2004

Zarządzenie Nr R-28/2004

Zarządzenie Nr R-28/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-28/2004"

Zarządzenie Nr R-27/2004

Zarządzenie Nr R-27/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny bezpieczeństwa funkcjonowania Zakładu Fizyki Doświadczalnej w Instytucie Fizyki Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-27/2004"

Zarządzenie Nr R-26/2004

Zarządzenie Nr R-26/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie stawek wynagradzania za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne oraz za zajęcia dydaktyczne i prace dyplomowe wykonywane na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-26/2004"

Zarządzenie Nr R-25/2004

Zarządzenie Nr R-25/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2004/2005.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-25/2004"

Zarządzenie Nr R-24/2004

Zarządzenie Nr R-24/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 5 lipca 2004 roku zmieniające Zarządzenie Nr R-9/2001 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie urlopów wypoczynkowych pracowników Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-24/2004"

Zarządzenie Nr R-23/2004

Zarządzenie Nr R-23/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian organizacyjnych w wydziałach Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-23/2004"

Zarządzenie Nr R-22/2004

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-22/2004"

Zarządzenie Nr R-21/2004

Zarządzenie Nr R-21/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku zmieniające Zarządzenie Nr R-5/98 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-21/2004"

Zarządzenie Nr R-20/2004

Zarządzenie Nr R-20/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2004/2005.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-20/2004"

Zarządzenie Nr R-19/2004

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające zarządzenie Nr R-13/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 września 2002 r. w sprawie powołania Zespołu ds. programu SOCRATES-ERASMUS.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-19/2004"


Archiwum »