Rok 2005

Zarządzenie Nr R-64/2005

Zarządzenie Nr R-64/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-64/2005"

Zarządzenie Nr R-63/2005

Zarządzenie Nr R–63/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-9/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-63/2005"

Zarządzenie Nr R–62/2005

Zarządzenie Nr R–62/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursowej do Projektu Nr Z/2.06/13/05/U/05/05 pt. "Intensyfikacja transferu wiedzy w regionie poprzez studia doktoranckie".

Więcej o "Zarządzenie Nr R–62/2005"

Zarządzenie Nr R-61/2005

Zarządzenie Nr R-61/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie powołania wydziałowych zespołów ds. oceny badań naukowych realizowanych w ramach działalności statutowej finansowanej z dotacji MEiN.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-61/2005"

Zarządzenie Nr R–60/2005

Zarządzenie Nr R–60/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Druków Ścisłego Zarachowania.

Więcej o "Zarządzenie Nr R–60/2005"

Zarządzenie Nr R–59/2005

Zarządzenie Nr R–59/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Rzeczników Dyscyplinarnych dla Studentów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R–59/2005"

Zarządzenie Nr R-58/2005

Zarządzenie Nr R-58/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-58/2005"

Zarządzenie Nr R-57/2005

Zarządzenie Nr R-57/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-57/2005"

Zarządzenie Nr R-56/2005

Zarządzenie Nr R-56/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-56/2005"

Zarządzenie Nr R-55/2005

Zarządzenie Nr R-55/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-55/2005"


Archiwum »