Rok 2006

Zarządzenie Nr R-44/2006

Zarządzenie Nr R-44/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Lubelskiej z programów unijnych".  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-44/2006"

Zarządzenie Nr R-43/2006

Zarządzenie Nr R-43/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji materiałów niejawnych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-43/2006"

Zarządzenie Nr R-42/2006

Zarządzenie Nr R-42/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-42/2006"

Zarządzenie Nr R-41/2006

Zarządzenie Nr R-41/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia oceny działalności instytutów, katedr, jednostek międzywydziałowych i jednostki ogólnouczelnianej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-41/2006"

Zarządzenie Nr R-40/2006

Zarządzenie Nr R-40/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-40/2006"

Zarządzenie Nr R-39/2006

Zarządzenie Nr R-39/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-39/2006"

Zarządzenie Nr R-38/2006

Zarządzenie Nr R–38/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wydania jednolitego tekstu Statutu Politechniki Lubelskiej. Jednolity tekst Statutu Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Zarządzenie Nr R-38/2006"

Zarządzenie Nr R-37/2006

Zarządzenie Nr R-37/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 października 2006 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-37/2006"

Zarządzenie Nr R-36/2006

Zarządzenie Nr R-36/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 października 2006 roku w sprawie określenia limitów zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-36/2006"

Zarządzenie Nr R-35/2006

Zarządzenie Nr R-35/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 października 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-40/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. programu SOCRATES-ERASMUS.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-35/2006"


Archiwum »