Rok 2013

Zarządzenie Nr R-90/2013

Zarządzenie Nr R-90/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie rachunku kosztów działalności dydaktycznej w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-90/2013 "

Zarządzenie Nr R-89/2013

Zarządzenie Nr R-89/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-34/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-89/2013 "

Zarządzenie Nr R-88/2013

Zarządzenie Nr R-88/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia danych technicznych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementu do dyplomu.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-88/2013 "

Zarządzenie Nr R-87/2013

Zarządzenie Nr R-87/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zasad rachunkowości na Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-87/2013 "

Zarządzenie Nr R-86/2013

Zarządzenie Nr R-86/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. "Studiuj z pasją - zamawianie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa na Politechnice Lubelskiej", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-86/2013 "

Zarządzenie Nr R-85/2013

Zarządzenie Nr R-85/2013 Rektora Politechnik Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-85/2013 "

Zarządzenie Nr R-84/2013

Zarządzenie Nr R-84/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-76/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-84/2013 "

Zarządzenie Nr R-83/2013

Zarządzenie Nr R-83/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu kont syntetycznych i analitycznych wyodrębnionych do obsługi finansowo-księgowej oraz wykazu ewidencji środków trwałych i wyposażenia projektu pn. "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury - rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku...

Więcej o "Zarządzenie Nr R-83/2013"

Zarządzenie Nr R-82/2013

Zarządzenie Nr R-82/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-61/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-82/2013 "

Zarządzenie Nr R-81/2013

Zarządzenie Nr R-81/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rozwoju, Promocji i Kooperacji Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-81/2013 "


Archiwum »