Rok 2015

Zarządzenie Nr R-76/2015

Zarządzenie Nr R-76/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-76/2015"

Zarządzenie Nr R-75/2015

Zarządzenie Nr R-75/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-75/2015"

Zarządzenie Nr R-74/2015

Zarządzenie Nr R-74/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz zasad działalności usługowej w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-74/2015"

Zarządzenie Nr R-73/2015

Zarządzenie Nr R-73/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydawania „Biuletynu Informacyjnego Politechniki Lubelskiej”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-73/2015"

Zarządzenie Nr R-72/2015

Zarządzenie Nr R-72/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-24/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-72/2015 "

Zarządzenie Nr R-71/2015

Zarządzenie Nr R-71/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-29/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-71/2015"

Zarządzenie Nr R-70/2015

Zarządzenie Nr R-70/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-6/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Doktorantów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-70/2015"

Zarządzenie Nr R-69/2015

Zarządzenie Nr R-69/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. komercjalizacji.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-69/2015"

Zarządzenie Nr R-68/2015

Zarządzenie Nr R-68/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-68/2015"

Zarządzenie Nr R-67/2015

Zarządzenie Nr R-67/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez cudzoziemców za usługi edukacyjne świadczone na studiach trzeciego stopnia prowadzonych w dyscyplinie elektrotechnika w roku akademickim 2015/2016.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-67/2015"


Archiwum »