Rok 2018

Zarządzenie Nr R-64/2018

Zarządzenie Nr R-64/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-64/2018"

Zarządzenie Nr R-63/2018

Zarządzenie Nr R-63/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-43/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Druków Ścisłego Zarachowania.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-63/2018"

Zarządzenie Nr R-62/2018

Zarządzenie Nr R-62/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-62/2018"

Zarządzenie Nr R-61/2018

Zarządzenie Nr R-61/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. uchylające Zarządzenie Nr R-51/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Przemysłu 4.0.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-61/2018"

Zarządzenie Nr R-60/2018

Zarządzenie Nr R-60/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-89/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Doktorantów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-60/2018"

Zarządzenie Nr R-59/2018

Zarządzenie Nr R-59/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-88/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-59/2018"

Zarządzenie Nr R-58/2018

Zarządzenie Nr R-58/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-83/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-58/2018"

Zarządzenie Nr R-57/2018

Zarządzenie Nr R-57/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-57/2018 "

Zarządzenie Nr R-56/2018

Zarządzenie Nr R-56/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-57/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-56/2018"

Zarządzenie Nr R-55/2018

Zarządzenie Nr R-55/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-79/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-55/2018"


Archiwum »