Rok 2020

Zarządzenie Nr R-117/2020

Zarządzenie Nr R-117/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania wykładowców-cudzoziemców celem przeprowadzenia wykładów autorskich w języku angielskim dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-117/2020"

Zarządzenie Nr R-116/2020

Zarządzenie Nr R-116/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-116/2020"

Zarządzenie Nr R-115/2020

Zarządzenie Nr R-115/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć „praca dyplomowa” w związku z pandemią COVID-19.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-115/2020"

Zarządzenie Nr R-114/2020

Zarządzenie Nr R-114/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-114/2020"

Zarządzenie Nr R-113/2020

Zarządzenie Nr R-113/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-86/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie rektora.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-113/2020"

Zarządzenie Nr R-112/2020

Zarządzenie Nr R-112/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr R-47/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Lubelską. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-112/2020"

Zarządzenie Nr R-111/2020

Zarządzenie Nr R-111/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-9/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-111/2020"

Zarządzenie Nr R-110/2020

Zarządzenie Nr R-110/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-110/2020"

Zarządzenie Nr R-109/2020

Zarządzenie Nr R-109/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-109/2020 "

Zarządzenie Nr R-108/2020

Zarządzenie Nr R-108/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-108/2020"


Archiwum »