arch-2017/2018

Na posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 6 czerwca br. dokonano analizy i oceny projektu efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów pierwszego stopnia, tworzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska. Przedmiotem spotkania było również zaopiniowanie efektów kształcenia dla studiów podyplomowych, przygotowanych przez Wydział Budownictwa i Architektury. Członkowie Rady zapoznali się także z harmonogramem studenckiej oceny zajęć za semestr letni bieżącego roku akademickiego oraz poziomem uczestnictwa studentów w ocenie infrastruktury, wybranych elementów organizacji procesu kształcenia i systemu informacyjnego Uczelni.

Głównymi zagadnieniami omawianymi podczas posiedzenia Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2018 roku, była analiza i ocena wniosków dotyczących uruchomienia dwóch nowych kierunków studiów, przygotowanych przez Wydział Mechaniczny i Wydział Zarządzania. W trakcie spotkania dokonana została również ocena propozycji zmian efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Inżynierii Środowiska. Członkowie Rady zaopiniowali także wniosek dotyczący uruchomienia studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania.

Kolejne posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia odbyło się w dniu 7 marca 2018 roku. Podczas spotkania członkowie Rady zapoznali się ze wstępnymi wynikami oceny zajęć przeprowadzonej przez studentów za semestr zimowy bieżącego roku akademickiego oraz zaopiniowali projekty efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów planowanych do uruchomienia przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Zarządzania.

Na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2018 roku, została przedyskutowana i przyjęta ostateczna wersja kwestionariusza ankietowego oraz procedury przeprowadzenia studenckiej oceny infrastruktury, a także wybranych elementów organizacji procesu kształcenia i systemu informacyjnego. Członkowie Rady zapoznali się również z „Raportem z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017” oraz zmianami zakresu informacji dotyczących systemu jakości kształcenia, znajdującymi się na stronie internetowej Uczelni. Podczas posiedzenia, członkowie Rady zaopiniowali także projekty korekt efektów kształcenia dla dwóch kierunków studiów.

W dniu 8 grudnia 2017 odbyło się ostatnie posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w 2017 roku. W trakcie spotkania zaopiniowano wniosek Wydziału Zarządzania w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia oraz wniosek Wydziału Mechanicznego w sprawie efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów pierwszego stopnia. Członkowie Rady przygotowali również wstępną wersję procedury i kwestionariusza do oceny infrastruktury i systemu informacyjnego przez studentów.

Kolejne posiedzenie URdsJK odbyło się w dniu 27 października 2017 roku. Głównym tematem spotkania było omówienie i przygotowanie wstępnej koncepcji oceny jakości infrastruktury i systemu informacyjnego w Politechnice Lubelskiej przez studentów. W trakcie posiedzenia zatwierdzono również „Harmonogram działań URdsJK na rok akademicki 2017/2018” oraz ostateczne wersje projektów zarządzeń Rektora PL dotyczących WSZJK. Członkowie Rady zaopiniowali również projekt efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów pierwszego stopnia tworzonych przez Wydział Zarządzania.