arch-2018/2019

Posiedzenie URdsJK, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2018r., poświęcone zostało omówieniu oraz przyjęciu projektu uchwały Senatu PL w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice Lubelskiej. Członkowie Rady przygotowali również harmonogram prac związanych ze studencką oceną zajęć za semestr zimowy bieżącego roku akademickiego.

Kolejne spotkanie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia odbyło się w dniu 9 listopada 2018 roku. W trakcie posiedzenia przyjęto harmonogram prac URdsJK na rok akademicki 2018/2019, a także omówiono wyniki oceny zajęć przez studentów za semestr letni roku akademickiego 2017/2018 oraz wyniki oceny funkcjonowania systemu ECTS na wybranych kierunkach studiów w roku akademickim 2017/2018. Członkowie Rady przedyskutowali również wstępną koncepcję zmian do uchwały Senatu PL w sprawie tworzenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także zaopiniowali wniosek Wydziału Budownictwa i Architektury w sprawie utworzenia studiów podyplomowych.

Na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 21 września 2018r. przygotowany został harmonogram prac Rady na nowy rok akademicki oraz omówiono wstępne wyniki studenckiej oceny zajęć za semestr letni roku akademickiego 2017/2018. W trakcie spotkania odbyła się także dyskusja nad zmiany wprowadzanymi do funkcjonowania szkolnictwa wyższego i ich konsekwencji w obszarze dydaktyki.