arch-2019/2020

Terminy posiedzeń Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

Zdalne posiedzenie URdsJK, które odbyło się w dniu 23 czerwca br. było w całości poświęcone na analizę i ocenę projektu zmian do programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku marketing. W trakcie spotkania dokonane zostało również podsumowanie działań Rady w bieżącym roku akademickim oraz całej kadencji.

Na kolejnym zdalnym posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 29 maja br. przygotowany został projekt nowego zarządzenia JM Rektora PL w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Celem wprowadzenia zmian do dotychczasowych przepisów było ich dostosowanie do obowiązujących aktów prawnych oraz uwzględnienie dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania WSZJK w Uczelni.

Zdalne posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 8 kwietnia 2020 roku poświęcone było analizie i ocenie zmian programu studiów kierunku architektura, prowadzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury.

Podczas zdalnego posiedzenia Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniach 18-22 marca 2020 roku przeprowadzona została analiza i ocena programów dwóch nowych kierunków studiów, tworzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, a także kursu dokształcającego, przygotowanego przez Studium Języków Obcych.

Na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 9 lutego 2020 roku przygotowane zostały projekty dwóch zarządzeń JM Rektora PL, dotyczących doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz systemu weryfikacji efektów uczenia się. Podczas spotkania członkowie Rady zaopiniowali również wniosek Wydziału Podstaw Techniki do MNiSW w sprawie wydanie pozwolenia na prowadzenie nowego kierunku studiów, a także przeprowadzili analizę i ocenę programu nowego kierunku studiów uruchamianego na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

Posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 5 lutego 2020 roku poświęcone było przygotowaniu nowego zarządzenia JM Rektora PL, dotyczącego zasad funkcjonowania i organizacji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Członkowie Rady przeprowadzili również analizę i ocenę programu nowego kierunku studiów tworzonego na Wydziale Podstaw Techniki.

Na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się w dniu 8 listopada 2019 roku został przyjęty harmonogram prac Rady na nowy rok akademicki oraz omówiono wyniki studenckiej oceny zajęć za semestr letni roku akademickiego 2018/2019. W trakcie spotkania odbyła się także dyskusja nad projektami zmian uchwał Senatu Politechniki Lubelskiej, dotyczących programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Członkowie Rady przygotowali również projekty zarządzeń JM Rektora, dotyczących procedur tworzenia i zanoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.