Kanclerz

Kanclerz
                inż. Wiesław SIKORA
                e-mail: kanclerz@pollub.pl
                tel.  (81) 538.41.03
                fax. (81) 538.46.95

Zastępca Kanclerza
                mgr Agnieszka KLUSKA          
                e-mail: a.kluska@pollub.pl
                tel.  (81) 538.47.22

Kwestor 
                mgr Janina KSIĘSKA
                e-mail: kwestor@pollub.pl
                tel.  (81) 538.48.05
                fax. (81) 538.13.48

Zastępca Kwestora
                Zofia JAŁOWIEC
                e-mail: z.jalowiec@pollub.pl
                tel.  (81) 538.48.06
                fax. (81) 538.13.48