Prorektor ds. ogólnych i rozwoju

Prorektor ds. ogólnych i rozwoju
Dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI

Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. uczelni to rodowity Lublinianin. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej, na kierunku przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (1989-1994) oraz roczne studia na uniwersytecie Kanazawa University w Kanazawa, Japonia (1993-1994). Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymał w Politechnice Lubelskiej w listopadzie 2001 r., natomiast habilitację uzyskał również w Politechnice Lubelskiej w lipcu 2014 r. na podstawie rozprawy: „Modelling the critical parameters of high temperature superconductor devices in transient states”. 

Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Politechniką Lubelską – na początku jako asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej (1994-2014). Od 2014 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Informatyki (od 2019 roku w związku ze zmianami statutu – Katedry Informatyki), pracując na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Lubelskiej. Profesor był członkiem Senatu Politechniki Lubelskiej w kadencji 2016-2020, a także przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

Główne kierunki badań prof. Dariusza Czerwińskiego to: chmury komputerowe, sieci sensoryczne, eksploracja danych, analiza numeryczna zjawisk fizycznych zachodzących w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych.

Staże naukowe i wyjazdy zagraniczne odbył w: 1995 i 1999 – Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej k. Moskwy, Rosja; 1998 – Uniwersytet Cardiff University of Wales, Cardiff, Wielka Brytania, 2014 – Beuth University Berlin, Niemcy, 2014 – Mesoyios College, Limassol, Cypr, 2015 – Savonia University in Kuopio, Finlandia.

Jest członkiem w następujących stowarzyszeniach i komitetach naukowych: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, IEEE, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Komisja Nauk Inżynieryjno-Technicznych O.L. PAN. 

Opublikował ponad 100 publikacji, w tym 10 z Impact Factor, 40 z listy filadelfijskiej. W swojej karierze zawodowej otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: dyplom uznania SEP Oddział w Lublinie w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w roku 1994” – Lublin 1995, 2014 – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2016 – indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność organizacyjną, 2018 – Medal 700-lecia Miasta Lublina dla Instytutu Informatyki.

Zakres kompetencji

Insygnia