Rok 2019

Uchwała nr 6/2019/IV

Uchwała nr 6/2019/IV Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej

Więcej o "Uchwała nr 6/2019/IV"

Uchwała nr 5/2019/III

Uchwała nr 5/2019/III Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Uchwała nr 5/2019/III"

Uchwała nr 4/2019/II

Uchwała nr 4/2019/II Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na rok 2019

Więcej o "Uchwała nr 4/2019/II"

Uchwała nr 3/2019/I

Uchwała nr 3/2019/I Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Uchwała nr 3/2019/I"

Uchwała nr 2/2019/I

Uchwała nr 2/2019/I Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Uchwała nr 2/2019/I"

Uchwała nr 1/2019/I

Uchwała nr 1/2019/I Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni

Więcej o "Uchwała nr 1/2019/I"