Rok 2021

Uchwała Nr 3/2021/III

Uchwała Nr 3/2021/III z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Uchwała Nr 3/2021/III"

Uchwała nr 2/2021/II

Uchwała nr 2/2021/II z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Uchwała nr 2/2021/II"

Uchwała nr 1/2021/II

Uchwała nr 1/2021/II z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2020 r.

Więcej o "Uchwała nr 1/2021/II "