ogłoszenie o zmianie umowy BZP/88/2017 z dnia 24.10.2017