WR/19/2018 „wymiana stolarki okiennej wraz z dostawą „ w ramach „Wymiana stolarki okiennej wraz z dostawą i montażem w ramach remontu w DS. 1 i DS4” - Wymiana stolarki okiennej wraz z dostawą i montażem w ramach remontu w domach studenckich DS2 i DS3