WR/8/2018 Dostawa w formie leasingu operacyjnego zestawu 3 stacji roboczych dla Politechniki Lubelskiej z opcją wykupu oraz ubezpieczenia na czas trwania leasingu