BZP/US/3/2018 - Realizacja usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu „GREEN TEAM - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkur