BZP/US/16/2019 Przeprowadzenie i realizacja szkoleń z zakresu Badanie szczelności powietrznej budynków dla 20 osób - studentów Politechniki Lubelskiej biorących udział w projekcie „Green team - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Ś