BZP/US/21/2019 Przeprowadzenie studiów podyplomowych dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu „PL2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”