BZP/US/24/2019 Usługi hotelowe w ramach studiów podyplomowych dla pracowników Politechniki Lubelskiej