BZP/US/4/2019 Przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego dla branży AUTOMOTIVE: FMEA procesu w praktyce - analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad w ramach realizacji projektu „Studenci kierunku TRANSPORT z Politechniki Lubelskiej jako wykwalifik