WR/11/2018 Modernizacja infrastruktury i nawierzchni wokół Domów Studenckich Politechniki Lubelskiej – II etap (Rewitalizacja terenów wzdłuż ulicy Nadbystrzyckiej): Część 1 Modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem zieleni w trzech zadania