WR/16/2018 dostawa serwera plików z zainstalowanymi dyskami dla katedry Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej