BZP/PN/47/2018 Dostawa komory do badań palności wg normy PN-EN 60695-11-10 z palnikiem 50W