BZP/PN/65/2018 Dostawa miernika stało i zmiennoprądowych wielkości elektrycznych na potrzeby Katedry Urządzeń Elektrycznych i TWN PL.