WR/13/2018 Remont elewacji budynku stołówki Politechniki Lubelskiej – ściana południowo- zachodnia”,