BZP/PN/20/2019 Dostawa dynamometru z rejestratorem na potrzeby Katedry Pojazdów Samochodowych PL