BZP/PN/30/2019 Dostawa zestawu projektora na potrzeby Katedry Matematyki Stosowanej WPT PL.