Opłaty

W celu uczestnictwa w rekrutacji na studia oprócz złożenia stosownych dokumentów należy również wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2021/2022

Określa Zarządzenie Nr R-49/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 maja 2021 r.

• na kierunek Architektura  - 150 zł

• na pozostałe kierunki studiów - 85 zł

Przed wpisem na studia, po zakwalifikowaniu się na kierunek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy dokonać również opłaty za legitymację studencką w wysokości 22 zł, na konto indywidualne wygenerowane przez ERK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne w Politechnice Lubelskiej na rok 2021/2022

Wykaz opłat znajduje się w załączniku Zarządzenia Nr R-46/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 maja 2021 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.