Kierunki kształcenia

 

Na studiach II stopnia Politechnika Lubelska zaprasza do studiowania na 17 kierunkach prowadzonych w 6 wydziałach uczelni.


1. Wydział Budownictwa i Architektury

 • Budownictwo / mgr inż.
 • Architektura / mgr inż.

 

2. Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 • Elektrotechnika / mgr inż.
 • Informatyka / mgr inż.
 • Mechatronika / mgr inż.
  (kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)
 • Inżynieria biomedyczna / mgr inż.
  (kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)

 

3. Wydział Inżynierii Środowiska 

 • Inżynieria środowiska / mgr inż.
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii* / mgr inż.

 

4. Wydział Mechaniczny

 • Mechanika i budowa maszyn / mgr inż.
 • Inżynieria materiałowa / mgr inż.
 • Transport / mgr inż.
 • Inżynieria produkcji / mgr inż.
 • Mechatronika / mgr inż.
  (kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki)
 • Inżynieria biomedyczna / mgr inż.
  (kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki)
 • Robotyzacja procesów wytwórczych / mgr inż.

 

5. Wydział Podstaw Techniki

 • Edukacja techniczno-informatyczna / mgr inż.
 • Matematyka / mgr inż.

 

6. Wydział Zarządzania

 • Zarządzanie / mgr 

 

mgr inż. - studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

mgr - studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra

* - kierunek w organizacji.