Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Technologie energii odnawialnych

Po skompletowaniu grupy

www.iee.pollub.pl

Dr inż. Paweł Mazurek

2250 zł/ semestr

Administrowanie Sieciami Komputerowymi

Po skompletowaniu grupy - semestr letni 2020/2021

http://ieti.pollub.pl

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

1850 zł/ semestr

Telekomunikacja Światłowodowa

Po skompletowaniu grupy - semestr letni 2020/2021

http://ieti.pollub.pl/

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

1850 zł/ semestr

Elektroenergetyka

Po skompletowaniu grupy

www.elektroenergetyka.pollub.pl/ Dr inż. Paweł Mazurek 2200 zł/ semestr