Wydział Podstaw Techniki

Wydział Podstaw Techniki

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Podyplomowe Studia Pedagogiczne

Po skompletowaniu grupy

www.wpt.pollub.pl

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

800 zł/
semestr

Nauczanie techniki

Po skompletowaniu grupy

www.wpt.pollub.pl

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

1200 zł/
semestr