Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Zarządzanie Inwestycjami Finansowymi

Po skompletowaniu grupy

w przygotowaniu

Dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3000 zł

Podyplomowe studia menedżerskie:

- Zarządzanie i marketing

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Zarządzanie produkcją

Nabór

październik każdego roku

luty

każdego roku

www.mba.pollub.pl

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3400 zł

Master of Business Administration

Nabór

październik każdego roku

luty

każdego roku

www.mba.pollub.pl

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
5400 zł

 

Analiza danych

 

Nabór

październik 2021
www.wz.pollub.pl Dr Bartosz Przysucha Opłata za całość studiów wynosi 5000 zł