29 kwietnia 2021

Projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Heros obecnie prowadzi rekrutację do następujących projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!”
• „Absolwent w drodze do kariery!”
• „Kompetentni na rynku pracy!”
• „Gotowi do pracy”
• „Pora na pracę!”
• „Kompas – kierunek niezależność”
• „Kurs na niezależność!”
„Droga do samodzielności II” - ma na celu aktywizację społeczną oraz rehabilitację, a jego uczestnicy mogą skorzystać nieodpłatnie z konsultacji psychiatrycznych, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego oraz rehabilitacji ruchowej.

 

poradnictwa psychologicznego oraz rehabilitacji ruchowej.

Udział w projektach jest nieodpłatny, a ponadto zapewniany jest :
• zwrot kosztów dojazdu,
• serwis kawowy podczas spotkań grupowych,
• stypendium szkoleniowe,
• stypendium stażowe.

Informacje kontaktowe w załączniku.

Załączniki: