11 czerwca 2021

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z zakresu zarządzania wizerunkiem i kreowania marki

Biuro projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” ogłasza rekrutację na szkolenia z zakresu zarządzania wizerunkiem i kreowania marki .

Szkolenie adresowane jest do pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu).

  • Nazwa zadania: szkolenie z zakresu zarządzania wizerunkiem i kreowania marki
  • Liczba uczestników: 5
  • Szkolenie: 1-dniowe
  • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tego jak kreować markę i jej pozytywny wizerunek na rynku. Uczestnicy szkolenia staną się bardziej świadomi w kwestii promowania własnej firmy i kreowania skutecznego, przynoszącego zyski wizerunku. Szkolenie to pokaże uczestnikom, jakimi narzędziami dysponuje przedsiębiorca, który chce promować wizerunek swej firmy i budować świadomość swojej marki na wciąż zmieniającym się współczesnym rynku. Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie budowania polityki informacyjnej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy. Dowiedzą się czym jest marka jak ją kreować jak sprawić by była wartością dla firmy. Będą mieli możliwość rozwinąć swoje umiejętności praktycznego stosowania zasad marketingu (rozumianego jako tworzenie i promocja oczekiwanego wizerunku). Otrzymają praktyczne wskazówki odnośnie realizowania promocji oczekiwanego wizerunku w kontakcie z klientami. Dowiedzą się czym jest marka jak ją kreować jak sprawić by była wartością dla firmy.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają dyplom/certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenie prowadzone w trybie online za pomocą określonej platformy.

Pracownicy zainteresowani szkoleniem proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: formularz danych osobowych (załącznik nr 1b do Regulaminu), oświadczenie kwalifikowalności uczestnika (załącznik 2b do Regulaminu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 3b do Regulaminu), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń (mgr inż. Katarzyna KOŁBUT-NIEĆKO, tel. (81) 538 47 67, e-mail: k.kolbut@pollub.pl), Centrum Promocji i Informacji Politechniki Lubelskiej (CENTECH p. 104), w terminie  do dnia 21 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia „Rekrutacja na szkolenie z zakresu zarządzania wizerunkiem i kreowania marki”.