Awans Politechniki Lubelskiej w rankingu „Perspektyw”

Politechnika Lubelska ponownie została zaliczona przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” do czołowych uczelni wyróżniających się innowacyjnością. W opublikowanym właśnie 22. rankingu szkół wyższych zajmuje 2. pozycję, ustępując liderowi w tej kategorii – Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie jedynie o 1,3 punktu wskaźnika rankingowego i wyprzedzając o 13,5 Politechnikę Łódzką, zajmującą trzecie miejsce.

–  Po raz kolejny utrzymaliśmy I miejsce w kategorii patenty i prawa ochronne. Natomiast pod względem innowacyjności jedynie o włos ustępujemy Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie. Skuteczny transfer najlepszych rozwiązań na rynek należy do ważniejszych zadań uczelni. Takie są oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego, jak i samych naukowców. Dlatego tak istotne jest tworzenie na uczelni odpowiedniego zaplecza sprzętowego, organizacyjnego i finansowego, by pracownicy byli zainteresowani komercjalizacją i chcieli korzystać z ochrony patentowej. Sądzę, że na naszej uczelni to się udaje – mówi prof. Dariusz Czerwiński, prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej.

Wśród uczelni akademickich Politechnika Lubelska zajęła 27 pozycję. To o 4 miejsca wyżej w porównaniu z wynikami ubiegłorocznej edycji. Natomiast w kategorii uczelni technicznych lubelska uczelnia, podobnie jak rok temu, zajęła wysoką 8. pozycję.

Ranking „Perspektyw” prezentuje najlepsze uczelnie w Polsce. Zestawienie uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność
i umiędzynarodowienie.

– Nasz ranking kierujemy do maturzystów, którym pomaga w wyborze najlepszego kierunku i uczelni. Jest on także potrzebny polskiemu środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju „lustrem”. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.