Podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego

25 czerwca 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym został podpisany list intencyjny w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału przyrodniczego Poleskiego Parku Narodowego. Dokument sygnowało 23 przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, jednostek ochrony środowiska, edukacyjnych, kulturalnych oraz prasowych. W imieniu Politechniki Lubelskiej aktu tego dokonał dr hab. inż. Dariusz Czerwiński – prorektor ds. ogólnych i rozwoju.

– W naszej świadomości regionalnej żurawie już od dawna są symbolem Lubelszczyzny. Naszym wspólnym celem jest właśnie ochrona tych pięknych ptaków gniazdujących na terenie województwa lubelskiego oraz edukacja mieszkańców na temat biologii, zagrożeń oraz możliwości ochrony tego gatunku – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Partnerzy będą współpracować przy realizacji długoterminowego projektu pn. „Wędrówki lubelskich żurawi”. Realizacja projektu będzie miała znaczący wpływ na kreowanie wizerunku województwa lubelskiego jako regionu związanego z żurawiem i dbającego o środowisko naturalne.

fot. Sz. Jagiełło