12 lipca 2021

Seminarium Mechanika w drogownictwie i mostownictwie

W dniu 1 lipca 2021 r. w Nasutowie odbyło się Seminarium Mechanika w drogownictwie i mostownictwie.

Organizatorami byli: Katedra Dróg i Mostów oraz Katedra Mechaniki Budowli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Głównym celem Seminarium było wskazanie praktycznych aspektów zastosowania mechaniki w drogownictwie i mostownictwie.

Pracownicy Katedra Dróg i Mostów oraz Katedra Mechaniki Budowli WBiA PL, a także zaproszeni goście przedstawili referaty dotyczące mechaniki.

  • Symulacje komputerowe w mechanice - Prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
  • Pochodne ułamkowe - Dr inż. Sławomir Karaś
  • Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych - Dr inż. Jerzy Kukiełka
  • Aerodynamika mostów pieszo-rowerowych - Dr inż. Jarosław Bęc
  • Obszar zainteresowań naukowych - zagadnienia nawierzchni drogowo-lotniskowej i kolejowej - Dr hab. inż. Jan Kukiełka 

 

Jednocześnie powyższe Seminarium było doskonałą okazją do podziękowania przechodzącemu na emeryturę Profesorowi dr hab. inż. Wacławowi Szcześniakowi za owocne lata współpracy z Katedrą Dróg i Mostów, Katedrą Mechaniki Budowli WBiA PL oraz całą nasza społecznością.

Mieliśmy też przyjemność wysłuchać wystąpień:

Prof. dr hab. inż. Anny Halickiej

Prof. dr hab. inż. Ewy Błazik-Borowa

Dr hab. inż. Janusza Bohatkiewicza

Przekazaliśmy Panu Profesorowi dr hab. inż. Wacławowi Szcześniakowi wyrazy najwyższego uznania dla jego licznych osiągnięć w dyscyplinie inżynierii lądowej, wielkie dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas i trud włożony w pracę ze studentami oraz za przemiłą atmosferę oraz życzyliśmy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń w życiu osobistym.

Wykorzystaliśmy, też okazję wspólnego spotkania, aby serdecznie podziękować Panu Dr hab. inż. Januszowi Bohatkiewiczowi za kierowanie Katedrą Dróg i Mostów oraz życzyliśmy powodzenia na nowo obranej drodze zawodowej i osobistej.

Ostatnie lata działalności Pana Dr. hab. inż. Janusza Bohatkiewicza przybliżyli nam w swoich wystąpieniach:

Prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa

Mgr inż. Marcin Dębiński

Mgr inż. Marcin Wrótny

 

Seminarium zakończyliśmy wspólną kolacją i dyskusjami podsumowującymi to spotkanie oraz snuciem planów na przyszłość.

Fotografie: Dr inż. Sławomir Karaś
Autor tekstu: mgr Małgorzata Pogorzelska