16 lipca 2021

Zaproszenie do szesnastej edycji Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w dniach 6-10 września br.

Szanowni Państwo,

w imieniu zarządu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw zapraszamy do uczestnictwa w szesnastej już edycji Forum Ekonomicznego Młodych Liderów która odbędzie się w trybie hybrydowym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze/Karpaczu, w dniach 6-10 września br.

Dla zorganizowanych grup uczestników reprezentujących organizacje młodzieżowe możemy zaproponować preferencyjne warunki uczestnictwa w konferencji – w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy.

W razie jakichkolwiek pytań biuro Forum Ekonomicznego Młodych Liderów pozostaje do dyspozycji:

Biuro Forum Ekonomicznego Młodych Liderów
ul. 3 maja 18/5a , 20-078 Lublin
tel. 507 112 228 | forum@forum-leaders.eu | www.forum-leaders.eu

 

CZYM JEST FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (FEML) już od piętnastu lat jest Programem Partnerskim Forum Ekonomicznego organizowanego w Krynicy-Zdroju, a od 2020 roku w Karpaczu. Forum to spotkanie młodych ludzi z całej Europy, a także miejsce dyskusji o gospodarce, edukacji, ekologii, rynku pracy oraz wyzwaniach stojących przed młodym pokoleniem ekonomistów, przedsiębiorców, dziennikarzy, a także liderów organizacji pozarządowych. Dotychczas w Forum uczestniczyło ponad 4000 młodych osób z ponad 33 krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.

MISJA I CELE

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów od początku swojego istnienia dąży do włączania osób młodych do dyskusji na temat przyszłości Europy i świata, a także w procesy decyzyjne kształtujące naszą rzeczywistość. W trakcie piętnastu edycji, dzięki przestrzeni do rozmowy, networkingu i integracji, uczestnicy mogli nawiązać międzynarodowe partnerstwa, zrealizować wspólne projekty, a nawet zdobyć wymarzoną pracę. Przez minione 15 lat Program Forum ubogacał młodych uczestników w wiedzę, pewność siebie, inspiracje do działania oraz dał pespektywy i nowe kontakty. Dzięki temu po latach, wielu uczestników wracało na Forum – jako partnerzy wydarzenia, eksperci i prelegenci.

TERMIN I MIEJSCE XVI FORUM

XVI Forum planowane jest na 6 - 10 września 2021. Wydarzenie odbędzie się w Jeleniej Górze / Karpaczu.

OBSZARY TEMATYCZNE

  1. Europejski Zielony Ład. Nadmierna emisja CO2 jest problemem zarówno globalnym jak i lokalnym. Pomimo budowy zielonej infrastruktury i ciągłej modernizacji domowych instalacji grzewczych, problem jakości powietrza stanowi przedmiot zaciętej debaty społecznej, szczególnie w obliczu konieczności dekarbonizacji europejskiej energetyki. Co jeszcze możemy zrobić, aby pogodzić wzrost gospodarczy z priorytetami ekologicznymi? Jakie rozwiązania proponują czołowe polskie firmy w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu? Jaka jest rola młodego pokolenia w kształtowaniu nowej – ekologicznej gospodarki?
  2. Rynek pracy i system edukacji po pandemii COVID-19. Młodzi ludzie dorastają w świecie nagłych i ciągłych zmian. W obliczu pandemii redefinicji ulegają kluczowe kompetencje na rynku pracy. Jak możemy przygotować młodych do pracy w zawodach jutra? Jak zmienił się system edukacji? Czy możemy mówić o stabilnej ścieżce kariery, czy o sztuce przetrwania na dynamicznym rynku?
  3. Przyszłość Wspólnoty Europejskiej. Światowa pandemia zmieniła całkowicie krajobraz społeczno-polityczny. Na pierwszy plan wysunęła się konieczność ratowania życia i zdrowia, a także ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, ale już dziś nie brakuje głosów na temat długofalowych efektów obostrzeń. Jakie są najważniejsze wyzwania w zakresie kondycji zdrowotnej i mentalnej społeczeństwa?
  4. Współpraca międzynarodowa. Bieżący rok przyniósł wiele nowych wyzwań politycznych, takich jak kryzys na Białorusi lub aktywność sił rosyjskich przy granicach wschodniej Ukrainy. Z drugiej strony, to już ponad 30 lat od upadku ZSRR, powstania Grupy Wyszehradzkiej i polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie”. Czy trzydziestoletnia nauka współpracy i kompromisów może pomóc nam zażegnać aktualne konflikty? Jak młode, wychowane w przyjaźni pokolenie może działać na rzecz międzynarodowej współpracy?
  5. Gospodarka i finanse. Zamrożenie gospodarki okazało się być wyjątkowym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Czy tylko giganci wyjdą obronną ręką z kryzysu? Co możemy zrobić, aby stymulować wzrost gospodarczy po pandemii? Czy ograniczenia wprowadzone przez rządy krajów europejskich pogłębiły przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi?

FORMAT

Program stacjonarny odbędzie się w reżimie sanitarnym, włączając w to wyjazd uczestników do Karpacza, na obrady Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Będzie on obejmował rozbudowane warsztaty i networking. Równolegle realizowana będzie interaktywna część online, obejmująca streaming na platformie YouTube oraz w wybranych mediach społecznościowych.

WARSZTATY

Organizatorzy planują cykl spotkań i warsztatów zorientowanych na osobisty rozwój uczestników, obejmujący inkubator współpracy międzynarodowej, szkolenie z zasad protokołu dyplomatycznego, zarządzanie finansami osobistymi, radzenie sobie z izolacją, presją psychologiczną i prokrastynacją. Podczas warsztatów szczególnym aspektem będzie wpływ COVID-19 na zmianę w trybie codziennego funkcjonowania, a także na dynamikę uwarunkowań na rynku pracy i edukacji.