20 lipca 2021

Wspólne inicjatywy dydaktyczne w ramach ZUL

Fot. B. Proll Fot. B. Proll

Dnia 20 lipca 2021 r. odbyło się podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej między członkami Związku Uczelni Lubelskich: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Lubelską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

 

Podczas spotkania uczelnie były reprezentowane przez:

prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora UMCS,
prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS,
prof. dra hab. inż. Wojciecha Franusa, Prorektora ds. nauki Politechniki Lubelskiej,
dra hab. inż. Pawła Droździela, Prorektora ds. studenckich Politechniki Lubelskiej,
prof. dra hab. Krzysztofa Kowalczyka, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
dr hab. Urszulę Kosior-Korzecką, prof. uczelni, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP w Lublinie.

Uczelnie określiły zasady współpracy przy przygotowaniu i prowadzeniu wspólnych inicjatyw dydaktycznych, w tym kierunków studiów, wykładów, szkoleń, warsztatów, webinarów itp.