VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Szanowni Opiekunowie Studenckich Kół Naukowych, Drodzy Studenci,

Uprzejmie przypominam, iż zapraszam wszystkich studentów - członków studenckich kół naukowych do uczestnictwa w VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XIII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współpracy z Santander Universidades.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Tegoroczna Sesja po raz drugi odbędzię się w formule on-line (z wykorzystaniem MS Teams).

Sesja odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2021 roku, ale rejestracji na Sesję należy dokonać do 31 października 2021 roku pod poniższym adresem:

https://app.becas-santander.com/pl/program/vii_osskn

(każda z osób, która będzie chciała wziąć udział w Sesji autorzy/współautorzy/opiekunowie powinna się zarejestrować samodzielnie).

Dzięki współpracy ZUT w Szczecine z Santander Universidades, Sesja jest całkowicie nieodpłatna dla wszystkich studentów. Co więcej, zajrejestrowani studenci uczestniczący w Sesji autorzy/współautorzy będą mogli pobrać materiały konferencyjne w formie elektronicznej oraz otrzymają upominki (w liczbie nie mniejszej niż dla 300 osób, liczy się kolejność zgłoszeń), a dla studentów, których prace zostaną najlepiej ocenione przez Komisje Konkursowe przewidziane są dodatkowo atrakcyjne nagrody.

W pierwszej kolejności należy utworzyć konto (dokonać rejestracji) w Santander Scholarships, a następnie po zalogowaniu się na nowo utworzone konto dokonać rejestracji na Sesję.

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace (referaty/postery)!

Sesja ma charakter interdyscyplinarny. W tym roku zozszerzamy zakres bloków tematycznych. Sesja będzie prowadzona w następujących sekcjach:

Blok Architektury i Budownictwa obejmujący zakres wiedzy z:
Architektury
Budownictwa
Wzornictwa
oraz dyscyplin pokrewnych

Blok Chemiczny obejmujący zakres wiedzy z:
Biotechnologii i technologii mikrobiologicznej
Chemii i inżynierii chemicznej
Inżynierii środowiska
Inżynierii chemicznej i procesowej
Nanotechnologii
Ochrony środowiska
Technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej
Technologii żywności
Towaroznawstwa
Technologii materiałów polimerowych
oraz dyscyplin pokrewnych

Blok Ekonomiczno-Prawny obejmujący zakres wiedzy z:
Ekonomii
Ekonomiki turystyki
Logistyki
Marketingu
Rachunkowości i finansów
Towaroznawstwa
Transportu
Zarządzania
Prawa
oraz dyscyplin pokrewnych

Blok Roślinno-Przyrodniczy obejmujący zakres wiedzy z:
Biologii roślin
Biotechnologii w produkcji roślinnej
Genetyki roślin
Ochrony środowiska
Ogrodnictwa i architektury
Rolnictwa
oraz dyscyplin pokrewnych

Blok Techniczny obejmujący zakres wiedzy z:
Architektury i wzornictwa
Automatyki i robotyki
Budownictwa
Inżynierii i zarządzania
Inżynieria mechaniczna
Mechatroniki
Oceanotechniki
Transportu
Informatyki
Elektryki
Energetyki
Elektrotechniki
Elektroniki
Informatyki
Telekomunikacji
oraz dyscyplin pokrewnych

Blok Zwierzęcy obejmujący zakres wiedzy z:
Biologii zwierząt
Biotechnologii w produkcji zwierzęcej
Genetyki zwierząt
Rybactwa
Technologii żywności
Towaroznawstwa
Zootechniki
oraz dyscyplin pokrewnych

Blok Biomedyczny obejmujący zakres wiedzy z:
Biologii
Biotechnologii
Dietetyki
Genetyki
Medycyny
Technologii żywności
Żywienia człowieka
oraz dyscyplin pokrewnych

Zdajemy sobie sprawę, że okres pandemii mocno ograniczył możliwość działalności studentów w kołach naukowych. Dlatego też można składać prace i przesyłać streszczenia referatów/posterów o charakterze teoretycznym, przeglągowym, jak również zawierającymi wyniki badań.

Streszczenia referatów/posterów (tylko 1 strona) wyłącznie w formie elektronicznej wg ustalonego wzoru dostępnego tutaj:

https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2021/Wzor_streszczenia.docx

można przesyłać w terminie do 31 października 2021 roku do godziny 23:59 na adres sesjazut@zut.edu.pl.

W tytule emaila prosimy wpisać nazwę sekcji tematycznej, w której ma być zamieszczone streszczenie.

Prosimy także o przesłanie przez wszystkich autorów i współautorów streszczeń skanów oświadczeń o przeniesieniu praw autorskich. Wzór dostępny pod adresem:

https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2021/O%C5%9Bwiadczenie_prawa_autorskie.docx

Wszystkie emaile z przesłanym streszczeniem/oświadczeniem są potwierdzane przez organizatorów.

Do uczestnictwa w Sesji potrzebne będzie pobranie i zainstalowanie darmowego programu Microsoft Teams. Można go pobrać pod poniższym adresem:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in

oraz zalogowanie się do niego z wykorzystaniem TEGO SAMEGO ADRESU e-mail, który został podany w rejestracji na Sesję.

Informacje o Sesji można znaleźć na stronie ZUT:

http://osskn.zut.edu.pl/

Regulamin Sesji do pobrania pod poniższym adresem:

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2021/Regulamin_Sesji_2021.pdf

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl lub pod numerem telefonu 91 449 6915.