DZIEŃ REKTORSKI- 12.11.2021 r.

Szanowni Studenci,

Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki  Lubelskiej, Pan Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. Uczelni, ustanowił dzień 12  listopada 2021 r. DNIEM REKTORSKIM dla studentów studiów stacjonarnych.