25 października 2021

Wyróżnienie dla studentki Politechniki Lubelskiej

Mariia Faryliuk, studentka Politechniki Lubelskiej otrzymała wyróżnienie w XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublina na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Tytuł nagrodzonej pracy brzmi: „Adaptacja budynków pofolwarcznych przy ul. Malwowej w Lublinie na potrzeby funkcji oświatowej”. Promotorem pracy jest mgr inż. arch. Michał Dmitruk z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Wyrózniona studentka otrzymała nagrodę w wysokości 2 tys. złotych.


źródło: https://www.facebook.com/photo?fbid=449934336501664&set=a.350208509807581

Od dwunastu lat konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, pokazując, że tematyka związana z rozwojem gospodarczym Lublina jest doskonałym podłożem do pracy badawczej. Zgłoszone w tegorocznej edycji prace dyplomowe prezentują wysoki poziom, a wśród nich po raz pierwszy pojawiła się również praca doktorska. Poprzez udział w konkursie autorzy zyskują szansę na zaprezentowanie swoich opracowań szerszemu gronu odbiorców, a także na wdrożenie ich w rzeczywiste procesy związane z rozwojem Lublina i funkcjonowaniem miasta. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a laureatom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Wiecej informacji o laureatach.
 

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i organizowany jest od 2010 r. Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.