Uchwała Nr 2/2005/VIII

Uchwała Nr 2/2005/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2006/2007 dostosowująca Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2006/2007 do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.