Uchwała Nr 57/2013/VIII

Uchwała Nr 57/2013/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 36/2011/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów 7 Programu Ramowego i innych Unii Europejskiej, w tym programów strukturalnych finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.