Spotkanie świąteczne 2013

W dniu 9 grudnia 2013 roku odbyło się świąteczne spotkanie Zarządu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej z J.M. Rektorem i zaproszonymi gośćmi.
W spotkaniu wzięli udział również nasi Sponsorzy, których wsparcie umożliwiło organizację Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej. Podczas spotkania otrzymali oni pamiątkowe tabliczki z podziękowanie za wsparcie naszej inicjatywy.
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie świąteczne, w czasie którego zebrani składali sobie życzenia.
Serdecznie dziękujemy licznie zgromadzonym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz gościom za udział w spotkaniu.

- Zarząd Towarzystwa