Uchwała Nr 45/2015/VIII

Uchwała Nr 45/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie w Politechnice Lubelskiej (załącznik do uchwały dostępny jest w Biurze Rektora i Organizacji Uczelni).