Uchwała Nr 51/2015/IX

Uchwała Nr 51/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, specjalności: 1) „drogi, mosty i ekoinfrastruktura”, 2) „konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne” („civil engineering structures and ecological engineering”), 3) „ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym” („ecological engineering in transport infrastructure”), prowadzonych przez Wydział Budownictwa i Architektury.