Uchwała Nr 54/2015/X

Uchwała Nr 54/2015/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „marketing i komunikacja rynkowa” prowadzonych przez Wydział Zarządzania oraz upoważnienia rektora do wystąpienia do ministra nauki i szkolnictwa wyższego z wnioskiem o wydanie decyzji uprawniającej do prowadzenia tych studiów.

 

Załączniki: